CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER

Demana cita al 93 846 56 06 (Granollers) · 93 672 00 53 (La Palma de Cervelló)

Les nostres instal·lacions

A les nostres clíniques cuidem del benestar dels nostres pacients amb la millor tecnologia, per tal que les intervencions i tractaments de salut i estètica dental siguin, mes segurs, més eficients i mes comfortables. 

Les nostres clíniques disposen de sala d’esterilització equipada amb  autoclau, incubadora per espores i controls d’esterilització físics i químics, que ens garantitzen un procés de desinfecció i esterilització a nivell hospitalari. Tot el material fungible és d’un sol ús, i l’instrumental que s’utilitza es sotmet a un rigorós procés de desinfecció, esterilització i emmagatzematge, seguint el protocol del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Tota la clínica està informatitzada, el que ens permet ser més eficients en totes les tasques d’assistència, administració i gestió dels pacients (enviament de SMS de cita, de recordatori, etc.), així com tenir una millor cura del medi ambient.

SERVEI DE RADIOLOGIA ODONTOLÒGICA
Disposem així mateix de radiologia digitalitzada;
-Periapical, Aleta, Oclusal, ATM
-Ortopantomografia
-Telerradiografia lateral del crani
El que ens permet tenir una millor imatge, millor diagnòstic, rapidesa i una millor cura del medi ambient. Tots les nostres instal·lacions de radiologia es sotmeten anualment als controls i revisions d’indústria regulades per la Generalitat de Catalunya.

DESSINFECCIÓ DE L’AIRE DEL BOX:
Làmpares ultravioletes E.Vila Projects & Supplies

EVP BLUE 150 VT.

  • Desinfecta aire i superficies
  • Equip portàtil ideal per moure d’un box a l’altre
  • Desinfecta 30 m2 /10 min
  • Potencia: 150W. Onda germicida a 254 nm