CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER

Demana cita al 93 846 56 06 · 93 672 00 53

Les nostres instal·lacions

A les nostres clíniques cuidem del benestar dels nostres pacients amb la millor tecnologia, per tal que les intervencions i tractaments de salut i estètica dental siguin, mes segurs, més eficients i mes comfortables. 

Les nostres clíniques disposen de sala d’esterilització equipada amb  autoclau, incubadora per espores i controls d’esterilització físics i químics, que ens garantitzen un procés de desinfecció i esterilització a nivell hospitalari. Tot el material fungible és d’un sol ús, i l’instrumental que s’utilitza es sotmet a un rigorós procés de desinfecció, esterilització i emmagatzematge, seguint el protocol del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.Tota la clínica està informatitzada, el que ens permet ser més eficients en totes les tasques d’assistència, administració i gestió dels pacients (enviament de SMS de cita, de recordatori, etc.), així com tenir una millor cura del medi ambient.

EQUIP DE REANIMACIÓ
Les clíniques compten amb un equip de reanimació complet per a possibles urgències vitals i amb el personal format en primers auxilis per els especialistes del 112.

Comptem així mateix amb un desfibrilador per a possibles urgències cardiològiques.

SERVEI DE RADIOLOGIA ODONTOLÒGICA
Disposem així mateix de radiologia digitalitzada;
-Periapical, Aleta, Oclusal, ATM
-Ortopantomografia
-Telerradiografia lateral del crani
El que ens permet tenir una millor imatge, millor diagnòstic, rapidesa i una millor cura del medi ambient. Tots les nostres instal·lacions de radiologia es sotmeten anualment als controls i revisions d’indústria regulades per la Generalitat de Catalunya.

DESSINFECCIÓ DE L’AIRE DEL BOX:
Làmpares ultravioletes E.Vila Projects & Supplies

EVP BLUE 150 VT.

  • Desinfecta aire i superficies
  • Equip portàtil ideal per moure d’un box a l’altre
  • Desinfecta 30 m2 /10 min
  • Potencia: 150W. Onda germicida a 254 nm