CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER

Demana cita al 93 846 56 06 · 93 672 00 53

Avís legal

  1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: el titular d’aquesta website és TRAYTER-BLANCH DENTAL SL amb domicili a Granollers, Camí Vell de Canovelles núm. 80, amb número de CIF: B65127581. Inscripció societat al Registre Mercantil de Barcelona Prenc: 41312, Foli: 0009, Fulla: 380749, Província: B, Inscripc: 1

Correu electrònic de contacte: cdrtgranollers@cdrt.cat

 

2. DRET D’INFORMACIÓ

Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a un fitxer anomenat BDGATBD inscrit al Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. és el responsable d’aquest fitxer.

Les seves dades es faran servir per a la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els nostres productes i ofertes a través del correu electrònic o adreça postal.

Per al correcte compliment de la finalitat esmentada en el punt anterior cal que les seves dades siguin cedides a TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L.

En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i la LSSI. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir-se per escrit a la Granollers, Camí Vell de Canovelles núm. 80, contactar per telèfon al 938.465.606 o enviar un correu electrònic a l’adreça cdrtgranollers@cdrt.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” en l’assumpte

 

3. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ACCEPTAR” que es troba en tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades en la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

 

4. SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que el fitxer abans esmentat disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999).

 

5. NORMES D’ÚS DEL WEB.

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i fa servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

5.1. – GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant l?empresa titular del domini l’exercici de totes les accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l?autonomia de la voluntat de l’afectat
  6. El respecte a la propietat intel·lectual
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent

5.2. – PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TRAYTER-BLANCH DENTAL SL ofereix a través de web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:

  1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de TRAYTER-BLANCH DENTAL SL dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
  2. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular

 

7. RESPONSABILITAT

TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

 

8. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. podrà modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre TRAYTER-BLANCH DENTAL S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.