CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER

Demana cita al 93 846 56 06 (Granollers) · 93 672 00 53 (La Palma de Cervelló)

Es defineix com apnea el cessament complet o parcial de la ventilació. És valorable quan un episodi té una durada superior a 10 segons.

El SAHS (Síndrome d’Apnees i hipoapnees del Son) afecta el 4-6% de la població i s’estableix a partir d’un IAH (Índex de Apnees per Hora) superior a 10.

Tots els pacients que pateixen apnees ronquen, però només el 20% dels pacients que ronquen pateixen apnees.

Durant les apnees ocorren una sèrie de canvis fisiològics (HTA, arítmies …)

i canvis psicològics (depressió, problemes d’adaptació social …)

La simptomatologia clínica es caracteritza per:

1-Somnolència diürna i cansament.

2-Apnees.

3-Asfíxia nocturna.

4-Augment del risc d’accidents laborals i de trànsit.

Les apnees no només afecten a l’edat adulta sinó també a la infantil. Els nens amb apnea presenten hiperactivitat i tenen 3 vegades més possibilitats de tenir trastorns de conducta.

Molts nens diagnosticats de TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat) no són reals.

És molt important un bon diagnòstic per poder realitzar el tractament correcte

Hi ha un test (Escala de Somnolència de Epworth) que ens ajuda en el diagnòstic de la SAHS i una sèrie de mètodes de diagnòstic informatitzats com el ‘apnealink’ d’ús domiciliari, però el més complet és la Polisomnografia (PSG) que requereix ingrés hospitalari i la realitzarà un pneumòleg.

Cal tenir en compte factors com l’edat, IMC (índex de massa corporal), hàbits tòxics, medicació (benzodiazepines) i patologia cardiovascular i respiratòria associada per al diagnòstic i pla de tractament del SAHS (comorbiditat).

Tot i que és imprescindible un abordatge terapèutic multidisciplinari per al tractament de l’apnea, l’odontòleg, pot tractar els casos de SAHS lleus o moderats amb aparatologia intraoral:

Retenidors linguals

Elevadors del paladar tou

Estimuladors de la respiració nasal

DAM (Dispositiu d’Avanç Mandibular)

El DAM és un aparell que elimina el ronc en un 80% dels casos, millora el IAH en el 65% i disminueix la somnolència diürna en gairebé el 100% dels casos.

El DAM només és el tractament recomanat en SAHS lleus i moderats (si no existeix comorbiditat), però mai en casos severs.

Ignasi Mira Vàzquez. Col n º 3108 COEC

Articles relacionats

  • All Post
  • Uncategorized @ca