CLINICA DENTAL RICARD TRAYTER

Demana cita al 93 846 56 06 (Granollers) · 93 672 00 53 (La Palma de Cervelló)

Reeducació funcional, control d’hàbits

perniciosos i ortodòncia

Moltes vegades el pacient (o els seus pares en el cas d’estar en edat infantil) detecta que hi ha un problema en la posició de les seves dents. A la consulta d’ortodòncia, a part de diagnosticar les maloclusions i les malposicions dentals, és molt important assegurar-nos que les funcions orals i periorals del pacient es desenvolupin adequadament, ja que una funció alterada que persisteixi en el temps pot causar una maloclusió important (la funció i la forma estan interrelacionades). Si la maloclusió ja ha aparescut, serà necessari corregir-la mitjançant l’ortodòncia, i reeducar las funcions alterades amb terapia miofuncional logopèdica (sessions d’exercicis orientats per un logopeda).

Tot seguit parlarem de les diferents funcions orals que poden estar alterades i la seva relació amb l’ortodòncia.

La respiració és la funció oral que repetim més vegades durant el dia i ha de ser nasal la major part del temps. Quan la respiració és oral, el pacient es veu obligat a mantenir una posició de boca entreoberta amb la llengua baixa, i això provoca una falta de desenvolupament transversal del maxil.lar superior (paladar ogival). A llarg termini ens podem trobar una posició endarrerida de la mandíbula, un risc de càries més gran, gingivitis, ronc nocturn, apnees del son, etc.

Primer de tot s’ha de verificar que hi hagi permeabilitat de les vies aèries superiors. En cas de sospita es consultarà a l’otorrinolaringòleg per descartar causes anatòmiques (narius colapsades, desviació de septe nasal, cornets hipertròfics, adenoides hipertròfiques), i/o a l’alergòleg per descartar causes al-lèrgiques (rinitis, bronquitis, asma).

El tel lingual té molta importància ja que condiciona la posició de la llengua. Amb la boca oberta, la punta de la llengua ha de poder tocar la volta del paladar. El tel lingual curt (vegi’s la figura) s’ha de diagnosticar el més aviat possible, ja que en nounats pot dificultar la succió del mugró sense aconseguir una bona transferència de llet. El tractament del tel lingual curt és la frenotomia o la frenectomia, que en la majoria de casos es tracta d’una intervenció senzilla i ràpida.

El tel lingual curt limita l’estímul de la llengua sobre el paladar, provocant falta de desenvolupament transversal del maxil·lar superior i mossegada creuada posterior. També influeix en la pronunciació d’algunes consonants, sobretot de la “R” (rotacisme).

La incompetència labial en repòs pot induir una posició avançada dels incisius superiors, i s’ha d’afavorir el segellament mitjançant ortodòncia i exercicis de reeducació miofuncional, per millorar la tonicitat dels llavis quan són hipotònics.

Una altra funció alterada pot ser la deglució amb interposició del llavi o de la llengua o deglució atípica, i està associada també a la maloclusió dels incisius. En fer la deglució, la boca ha de quedar tancada i la punta de la llengua hauria de contactar amb el paladar. A la deglució amb interposició de la llengua, quan es mira el pacient de front, els incisius superiors i els inferiors es troben separats per un espai, i la llengua s’interposa en aquest espai al deglutir. En canvi en la deglució amb interposició labial, és el llavi inferior el que s’interposa entre els incisius superiors i inferiors.

La posició de la llengua també es pot veure alterada per diferents estímuls com la sensibilitat dental. El pacient interposa la llengua per cobrir la dent evitant estímuls dolorosos.

La hipertròfia de les amígdales també pot ser causa d’una posició alterada de la llengua, en aquest cas avançada.

També hi ha hàbits perniciosos, com l’ús prolongat del xumet, mossegar-se la part interna de les galtes, succió digital (xarrupar el dit), onicofàgia (mossegar les ungles), linguofagia (mossegar-se la llengua), queilofagia ( mossegar els llavis), mossegar objectes com bolígrafs, etc. L’aparició d’una malformació dependrà molt de la durada i la intensitat d’aquests hàbits i s’han d’eliminar com més aviat millor, encara que de vegades resulta realment difícil.

Dra. Marina Montaraz

Articles relacionats

  • All Post
  • Uncategorized @ca
Close-up of female patient wearing braces in dental clinic

22 de març de 2023

Ortodòncia estètica: Dr. I.Mira L’ortodòncia és la branca de l’odontologia que s’encarrega de l’estudi, prevenció, diagnòstic i tractament de les…